Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. Διαθέτει 4  διπλασιαζόμενες ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (4x2+2). Δέχεται μέχρι 4   πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition.  Συμβατή με τα περισσότερα format επικοινωνίας (4+2 Ademco, Contact ID, Pager format )  και περιλαμβάνει 1 προγραμματιζόμενη έξοδο (PGM).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. Διαθέτει 6  διπλασιαζόμενες ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (6x2+2). Δέχεται μέχρι 4   πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition.  Συμβατή με τα περισσότερα format επικοινωνίας (4+2 Ademco, Contact ID, Pager format)  και περιλαμβάνει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. Διαθέτει 12  διπλασιαζόμενες ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (12x2+2). Δέχεται μέχρι 4   πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition.  Συμβατή με τα περισσότερα format επικοινωνίας (4+2 Ademco, Contact ID, Pager format)  και περιλαμβάνει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM).