Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. Διαθέτει 4 διπλασιαζόμενες ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (4x2+2). Δέχεται μέχρι 4 πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition.  Περιλαμβάνει 12 format επικοινωνίας  και 1 προγραμματιζόμενη έξοδο (PGM).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. Διαθέτει 8 διπλασιαζόμενες ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (8x2+2). Δέχεται μέχρι 4 πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition. Περιλαμβάνει 12 format επικοινωνίας , 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM) και ρελέ εξόδου σειρήνας (alarm relay output).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. 12 ενσύρματες ζώνες διπλασιαζόμενες + 2 πληκτρολογίου. Δέχεται μέχρι 4 πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition. Περιλαμβάνει 12 format επικοινωνίας , 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM) και ρελέ εξόδου σειρήνας (alarm relay output).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού χωρίς κωδικοποιητή. Διαθέτει 6 ενσύρματες ζώνες +2 ζώνες πληκτρολογίου (6+2). Δέχεται μέχρι 4 πληκτρολόγια  και περιλαμβάνει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM).

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. 4 ενσύρματες ζώνες διπλασιαζόμενες (4x2). Δέχεται μέχρι 8 πληκτρολόγια. Συμβατό με όλα τα format επικοινωνίας και δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένου format. Περιλαμβάνει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM) , έξοδο Fire και δέχεται μέχρι 1 πλακέτα επέκτασης.

 

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα συναγερμού με κωδικοποιητή. 6 ενσύρματες ζώνες διπλασιαζόμενες (6x2). Δέχεται μέχρι 16 πληκτρολόγια  και μπορεί να χωριστεί σε 2 ανεξάρτητα partition. Συμβατό με όλα τα format επικοινωνίας και δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένου format. Περιλαμβάνει 4 προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM) και δέχεται μέχρι και 32 πλακέτες επέκτασης.

 

Υποκατηγορίες